Kierownik Kliniki

       Kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM

Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka.

Wielkość fontu
Kontrast