Historia

I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii CMUJ jest ośrodkiem naukowym, dydaktycznym i leczniczym, który kontynuuje tradycje Krakowskiej Szkoły Kardiologicznej. Klinika powstała w 1979 roku w wyniku przekształcenia Kliniki Kardiologii Ogólnej Instytutu Chorób Wewnętrznych , wywodzącej się z I Kliniki Chorób Wewnętrznych.

W latach 1965 – 85 kierownikiem kliniki był prof. Władysław Król, który zorganizował pierwszy w południowej Polsce Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej i zapoczątkował wszczepianie rozruszników serca. Kontynuował działalność Poradni Nadciśnieniowej, która powstała w 1957 roku z inicjatywy prof. Leona Tochowicza i do tej pory jest jedyną w rejonie Małopolskim poradnią o tym profilu.

Następcą prof. Władysława Króla był prof. Jerzy Paweł Dubiel, który kierując działalnością kliniki jednocześnie sprawował obowiązki Dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.

Od 1991 do 2011 roku kierownikiem I Kliniki była prof. Kalina Kawecka – Jaszcz. W tym czasie, w klinice intensywnie rozwijana była działalność diagnostyczno-lecznicza w zakresie wszystkich działów kardiologii. Kontakty międzynarodowe umożliwiły staże i szkolenia wielu asystentom kliniki, co podniosło poziom wykonywanych zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Udział i współpraca międzynarodowa w licznych programach badawczych zadecydowała o uznanej w kraju pozycji, zwłaszcza w zakresie badań nad nadciśnieniem tętniczym.

W 2011 roku kierownikiem I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego została prof. dr hab. Danuta Czarnecka, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii. Od tego czasu duży nacisk został położony na inwazyjne zabiegi elektrokardiologiczne i hemodynamiczne, których zakres został poszerzony o nowe zabiegi – między innymi krioablację balonową ujść żył płucnych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Klinika rozwija w dalszym ciągu swoją działalność dydaktyczną i naukową – o czym świadczą liczne osiągnięcia całego zespołu medycznego. Z inicjatywy Profesor Czarneckiej Klinika rozwija swój udział w międzynarodowych badaniach naukowych i klinicznych.

I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego CM UJ od wielu lat organizuje szkolenia przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii. Prowadzone są szkolenia dotyczące zarówno kardiologii nieinwazyjnej, jak również leczenia interwencyjnego.

Wielkość fontu
Kontrast