Pracownia EKG i Echokardiografii

Rocznie w Pracowni wykonywanych jest około 3000 badań echokardiograficznych, w tym około 100 badań przezprzełykowych (w zdecydowanej większości z wykorzystaniem obrazowania trójwymiarowego). W Pracowni wykonywanych jest około 100 badań obciążeniowych rocznie (echokardiografia z dobutaminą oraz z programowaną stymulacją).

Badania układu naczyniowego wykonywane są w ilości około 200 badań rocznie. W Pracowni wdrażane są nowe techniki obrazowania i analizy danych w tym ocena odkształcenia lewej komory, analiza odkształcenia lewego przedsionka, ocena objętości i funkcji skurczowej lewej komory w obrazowaniu 3D.

Obecnie wśród lekarzy I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego jest 4  specjalistów posiadających indywidualną akredytację II stopnia Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zakres badań wykonywanych w Pracowni EKG:

– badania EKG spoczynkowe,

– badanie EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej, ok 1000 rocznie

– 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, ok 2000 rocznie,

– 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – 12-odprowadzeniowe,

– 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM), ok 1500 rocznie

– testy pochyleniowe (TILT test).

Pracownia wykonuje badania dla pacjentów hospitalizowanych w I Oddziale Klinicznym Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, a także pacjentów Poradni Przyklinicznej.

 

Wielkość fontu
Kontrast