Zajęcia fakultatywne pt. „Choroba niedokrwienna serca” dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego CM UJ

Choroba niedokrwienna serca – fakultet

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJCM

 

Informacje o organizacji zajęć:

Koordynator zajęć w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego: dr hab. Agnieszka Olszanecka

Dopuszczalna 1 nieobecność.

Zaliczenie testowe, na ocenę.

P.T. Studenci proszeni są o zgłoszenie się w dniu rozpoczęcia zajęć w Sali seminaryjnej I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM, ul. Kopernika 17, lewe skrzydło budynku, II piętro (obok sekretariatu).

Miejsce przebierania się studentów: szatnia przy portierni, lewe skrzydło budynku ul. Kopernika 17

 

Harmonogram zajęć, łącznie 30 godzin lekcyjnych

II Semestr 2017/2018 (poniedziałki 18:00-19:30, piątki 17:00-18:30)

 

 1. Choroba niedokrwienna serca. Definicja.

Patofizjologia miażdżycy, obraz kliniczny postaci choroby  –  kontinuum – od stabilnej choroby do zawału serca.

Poniedziałek 26.02.2018

Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

 

 1. Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby wieńcowej w świetle aktualnych wytycznych.

Piątek 02.03.2018

dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

 

 1. Ostre zespoły wieńcowe – definicja, diagnostyka różnicowa, standardy postępowania.

Poniedziałek 05.03.2018

Dr med. Małgorzata Kloch-Badełek

 

 1. EKG w ostrych zespołach wieńcowych – przykłady i trudności w diagnostyce różnicowej.

Piątek 09.03.2018

Lek. med. Paweł Moskal

 

 1. Echokardiografia jako narzędzie w diagnostyce stabilnej choroby wieńcowej oraz ostrych zespołach wieńcowych i ich powikłaniach.

Poniedziałek 12.03.2018

Dr hab. med. Wiktoria Wojciechowska

 

 1. Diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej. Angiografia tętnic wieńcowych – technika zabiegu, analiza obrazów angiograficznych. Wskazania do zabiegów koronarografii, przeciwwskazania, powikłania.

Piątek 16.03.2018

Lek. med. Krystian Gruszka

 

 1. Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych.

Poniedziałek 19.03.2018

Prof. dr hab. med. Marek Rajzer

 

 1. Leczenie inwazyjne stabilnej choroby niedokrwiennej serca – kardiolog inwazyjny czy kardiochirurg.

Piątek 23.03.2018

Lek. med. Grzegorz Kiełbasa

 

 1. Farmakoterapia w chorobie niedokrwiennej serca. Prewencja wtórna vs prewencja pierwotna.

Poniedziałek 26.03.2018

Lek. med.  Agnieszka Skrzek

 

 1. Niewydolność serca po zawale – obraz kliniczny, diagnostyka i terapia.

Piątek 06.04.2018

Prof. dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

 

 1. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa w ChNS – wskazania do elektrostymulacji (w stabilnej ChNS i w ostrym zawale), wskazania do wszczepienia ICD.

Poniedziałek 09.04.2018

Lek. med. Paweł Moskal

 

 1. Kardiomiopata tako-tsubo – przykłady.

Piątek 13.04.2018

Lek. med. Magdalena Bijak

 

 1. Nagły zgon sercowy i zabiegi reanimacyjne.

Poniedziałek 16.04.2018

Lek. med. Tomasz Drożdż

 

 1. Rehabilitacja po zawale serca.

Piątek 19 .04.2018

Lek. med. Jan Pęksa

 

 1. Analiza przypadków klinicznych. Zaliczenie

Poniedziałek 22.04.2018

Dr med. Agnieszka Olszanecka