Materiały dydaktyczne – przydatne linki 

Materiały dydaktyczne:

 

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278

 

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego:

https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/wytyczne_ptnt

 

Zalecenia dotyczące rozpoznań elektrokardiograficznych.

https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/799/7153